Om verket

HEI! A2 er et nytt læreverk som kom høsten 2016. HEI! A2 inkluderer tekstbok, felles arbeidsbok for spor 1 og 2 og en stor nettressurs for elever og lærere.

Elevnettstedet inneholder: digital tekstbok, temaoppgaver knyttet til innholdet i tekstboka, skrive-, lese-, uttale- og lytteoppgaver, grammatikkoppgaver, dialektprøver, ordlister på ni språk, verblister, lydspor for hver side av tekstboka mm.

Lærernettstedet har i tillegg: generell veiledning for hele nettstedet, lærerveiledning for hver leksjon, tavlebøker for tekstbok og arbeidsbok, oversikt over grammatikk, bildesamlinger og prøvemateriell for muntlige og skriftlig prøver, samt leseforståelse (differensiert for spor 1 og spor 2) og lytteprøver.